Op. Dr. Enis Mert

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.      Mert E, Horoz U, İnözü E, Özakpınar HR, Tellioğlu AT; Tek Hastada Üç Aksesuar Meme Dokusu; Olgu Sunumu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı 29 Ekim - 1 Kasım 2014.

2.      Mert E, Seven E, Özakpınar HR, Horoz U, Tellioğlu AT; Alt Ekstremite Defektlerinde Eş Zamanlı Üç Flep Kullanımı; Olgu Sunumu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı 29 Ekim - 1 Kasım 2014.

3.      Sandıkçı MM, Mert E, Karamürsel S, Tellioğlu AT; Uylukta Geniş Doku Defekti Rekonstrüksiyonunda Vertikal Rektus Abdominis Flep Uygulaması.  Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı 29 Ekim - 1 Kasım 2014.

4.      Erdoğan B, Mert E, Seven E, Eryılmaz AT, Tellioğlu AT; Kondrodermatitis Nodularis Kronica Helisis (CNH); Olgu Sunumu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı 4-7 Kasım 2015.

5.      İnözü E, Sandıkçı MM, Seven E, Mert E, Tellioğlu AT; Ortadoğu'da Yaşanan İç Şavaşta Rekonstrüktif Cerrahi Açısından Klinik Deneyimlerimiz. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı 4-7 Kasım 2015.

6.      Erdoğan B, Mert E, Karamürsel S, Tellioğlu AT; Üst Ekstremite Doku Defekti Onarımında Serbest Safen Flep Kullanımı; Olgu Sunumu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı 4-7 Kasım 2015.

7.      Sandıkçı MM, Seven E, Mert E, Özakpınar HR, Tellioğlu AT; Anterior Fontanel Yerleşimli Kemik Erozyonuna Neden Olan Dermoid Kist; Adeloye-Odeku Hastalığı. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı 4-7 Kasım 2015.

8.      Keleş MK, Mert E, Horoz U, Unal B, Tellioğlu AT; Parmak Defektlerinin Pediküllü Rejyonel Flepler İle Onarımı; Klinik Deneyimlerimiz. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı 27-30 Ekim 2016.

9.      Keleş MK, Ünal B, Elmas F, Mert E, Tellioğlu AT; Avülse Ön Kol Amputasyonlarındaki Klinik Deneyimlerimiz. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı 27-30 Ekim 2016.

10.    Mert E, Keleş MK, Umudum H, Karamursel S, Tellioğlu AT; Ratlarda Tendonun Prelamine Edilerek İyileşmeye Etkisinin Gösterilmesi. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı. 11-14 Ekim 2017.

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.      Horoz U, Özakpınar HR, Mert E, Köybaşıoğlu FF, Tellioglu AT; Alt Ekstremitede Masson Tümörü: Olgu Sunumu. Turk Plast Surg, 2015; 23 (3), 133-135.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.      Horoz U, Ozakpinar HR, Mert E, Koybasioglu FF, Tellioglu AT; Masson's Tumor on The Lower Extremity; Case Report. 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015.

Translate